HET OPEN KENNISNETWERK

Vanuit intrinsieke motivatie en professionele expertise houdt een denktank van gelijkgestemde professionals zich sedert 2007 actief bezig met de problematiek rondom de (economische) ontwikkeling van Suriname. Centraal staat hierbij onze intentie om ondersteuning te bieden vanuit een (professionele) samenwerking, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau, en zo te komen tot integrale ontwikkeling voor Suriname. In vervolg daarop is nu het Suriname KennisNetwerk opgericht (SKN, stichting i.o.). SKN beoogt om Surinaamse beleidmakers en besluitvormers middels (vak)kennis te ondersteunen om vraagstukken ten aanzien van ontwikkeling te identificeren, om ontwikkelingsplannen te structureren en uit te (laten) werken en/of te monitoren. Dit vergt een integrale visie en strategie voor duurzame ontwikkeling, waarbij we ons richten op een doel: een Toekomstbestendig Suriname voor 2050.

Toekomstbestendig Suriname voor 2050

Zoals ook onze ouders en voorouders al voor ogen hadden, willen wij voor de komende generaties Suriname op zowel bestuurlijk, economisch, sociaal als ecologisch vlak naar een hoger niveau tillen. Om een duurzame toekomst te creëren, baseren wij onze strategie op de UN Sustainable Development Goals waaraan de regering van Suriname zich heeft gecommitteerd. SKN heeft deze uitgangspunten vertaald naar een integraal ontwikkelingsplan voor Suriname.

KERNACTIVITEITEN

De rode draad die de activiteiten van SKN kenmerkt volgt een vast stramien, te weten: KOOBE.

Deze KOOBE-onderdelen kunnen parallel hieraan optimaal worden ingezet en toegepast binnen een integraal ontwikkelingsplan (Masterplan IOS proof-2030, Integraal Ontwikkelingsplan Suriname).

Kennisuitwisseling

Faciliteren in, en uitwisseling van kennis en ervaring.

Ontwikkelingsvisie

Participatie in ontwikkelingsvisie, strategie en beleid.

Oplossingen

Meedenken over, en voorstellen van oplossingsmodellen.

Beheersing

Projectmanagement in voorbereiding en uitvoering van projecten.

Educatie

Educatie van overheden en ontwikkelen van jong Kader in Suriname.

THEMA'S

Elk thema is onderverdeeld in projecten waar SKN zich momenteel op focust. De projecten zijn gebaseerd op de prangende problemen in Suriname waar wij expertise voor hebben binnengehaald. Wilt u helpen met het opstarten van andere projecten, ga het gesprek aan via het contactformulier.

Masterplan
& Strategie

De projecten onder dit thema gaan over strategie en beleid, planvorming integrale  programma's/projecten.

Infrastructuur 
& Verkeer

De projecten onder dit thema gaan over o.a. verkeersveiigheid, beheer & onderhoud van wegen,  transport & logistiek.

Waterbeheer
& Kustbescherming

De projecten onder dit thema gaan over o.a. de problematiek van zee-spiegelstijging en water-overlast/overstromingen.

Energie
& Milieu

De projecten onder dit thema gaan over o.a. het oplossen van energie-& milieuvraagstukken, aanpak milieuvervuiling.

Productie
& Investering

De projecten onder dit thema gaan over o.a. het creëren van werk-gelegenheid en initiëren van productiebedrijven.

Hét open kennisnetwerk voor een betere toekomst van Suriname

Kennis nemen?

Wilt u de kennis uit het kennisnetwerk gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we de kennis het beste tot het volle potentieel laten komen om Suriname een beter toekomst te bieden.

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. We willen graag kennis verzamelen vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Heeft u een relevante expertise of een interessante blik op de wereld of wilt u actief deelnemen? Graag horen we van u.